​Mekaniska lyfttänger

Alla mekaniska lyfttänger från BSV är försedda med ett patenterat pallsystem som säkerställer en 100 % automatisk arbetsgång som vi kallar varannangångsautomatik.

​När tången har placerats kring lasten utlöses en spärrhake så att lasten hålls med hjälp av saxarmarna tills lasten har placerats på önskad plats och tången lossas. Processen upprepas med nästa last.

​Tängerna är försedda med en spärranordning som begränsar stängningen till den minsta spännvidden. Tängerna är försedda med utbytbara gummiklossar eller stålkäftar. Många tänger är dessutom försedda med utbytbara bärlager.

Se specifikationerna.

​Alla tänger testas genom datorstyrd bänkprovning och levereras med ett godkännandecertifikat.

​Om tängerna ska användas i kranar med lyft i högre höjd gäller särskilda regler för säkring av lyftgodset.

BSV blocktång för hantering av lyftgods på upp till 700 kg​

Dubbelarmade tänger för hantering av kantsten och stenplattor

BSV multijusterbar tång för hantering av betongblock i olika form

BSV RB-tång för hantering av betongrör

BSV-tänger för hantering av brunnsringar

BSV-tång för hantering av vägbarriärer

BSV-tänger för hantering av väggelement av lättbetong

BSV-tång för hantering av håldäckselement

Om BSV-Vejen

​BSV Krantilbehør A/S

CVR: DK 30899989

Adress

Knudevejen 3
DK-6600 Vejen

Kontakta oss

Tel.: +45 75 36 21 22

E-mail: salg@bsv.dk